Raport Rand Corporation za rok 2019 omawia Manlio Dinucci.

Zmuś przeciwnika do lekkomyślnej ekspansji, aby wytrącić go z równowagi, a następnie zniszcz go. To nie jest opis judo, ale plan przeciwko Rosji opracowany przez Rand Corporation - najbardziej wpływowy think tank w USA. Zatrudniając tysiące ekspertów, Rand prezentuje się jako najbardziej wiarygodne źródło informacji wywiadowczych i analiz politycznych dla przywódców Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.
Rand Corp szczyci się tym, że przyczyniła się do opracowania długoterminowej strategii, która pozwoliła Stanom Zjednoczonym wygrać zimną wojnę, zmuszając Związek Radziecki do zużywania własnych zasobów gospodarczych w strategicznej konfrontacji.
To właśnie ten model stał się inspiracją dla nowego planu „Overextending and Unbalancing Russia” opublikowanego przez Rand.
Według tych analityków Rosja pozostaje silnym przeciwnikiem dla Stanów Zjednoczonych w niektórych kluczowych obszarach. Aby poradzić sobie z tym przeciwnikiem, Stany Zjednoczone i ich sojusznicy będą musieli wdrożyć wspólną długoterminową strategię, która wykorzysta słabości Rosji. W związku z tym Rand analizuje różne sposoby wyprowadzenia Rosji z równowagi, wskazując prawdopodobieństwo sukcesu, korzyści, koszty i zagrożenia dla USA.
Analitycy Randa szacują, że największą słabością Rosji jest jej gospodarka ze względu na jej silną zależność od eksportu ropy i gazu. Dochody z tego eksportu można zmniejszyć poprzez zaostrzenie sankcji i zwiększenie eksportu energii ze Stanów Zjednoczonych. Celem jest skłonienie Europy do ograniczenia importu rosyjskiego gazu ziemnego i zastąpienia go skroplonym gazem ziemnym transportowanym drogą morską z innych krajów.
Innym sposobem na długoterminową destabilizację rosyjskiej gospodarki jest wspieranie emigracji wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza młodych Rosjan o wysokim poziomie wykształcenia.
W sferze ideologicznej i informacyjnej należałoby wspierać wewnętrzną rywalizację, a jednocześnie podkopywać wizerunek Rosji na zewnątrz poprzez wykluczenie jej z forów międzynarodowych i bojkotowanie organizowanych przez nią międzynarodowych imprez sportowych.
W sferze geopolitycznej uzbrojenie Ukrainy pozwoliłoby Stanom Zjednoczonym wykorzystać centralny punkt zewnętrznej wrażliwości Rosji, ale trzeba by to dokładnie obliczyć, aby Rosja znalazła się pod presją, bez poślizgu w kierunku wielkiego konfliktu, który by wygrała.
W sektorze wojskowym USA mogłyby odnieść duże korzyści przy niskich kosztach i ryzyku, gdyby zwiększyły liczbę wojsk lądowych w krajach NATO działających w charakterze antyrosyjskim.
Stany Zjednoczone mogą cieszyć się wysokim prawdopodobieństwem sukcesu i wysokimi korzyściami przy umiarkowanym ryzyku, zwłaszcza inwestując w strategiczne bombowce i rakiety szturmowe dalekiego zasięgu skierowane przeciwko Rosji.
Rezygnacja z traktatu INF i rozmieszczenie w Europie nowych pocisków jądrowych średniego zasięgu wymierzonych w Rosję prowadziłoby do wysokiego prawdopodobieństwa sukcesu, ale również wysokiego ryzyka.
Kalibrując poszczególne opcje w taki sposób, aby osiągnąć pożądany efekt – podsumowują analitycy Rand – Rosja ostatecznie zapłaciłaby najwyższą cenę w konfrontacji, ale Stany Zjednoczone musiałyby zainwestować ogromne środki, które nie byłyby już dostępne na inne cele. Jest to również wstępne ostrzeżenie przed zbliżającym się znaczącym wzrostem wydatków wojskowych USA/NATO kosztem budżetów socjalnych.
Taką przyszłość planuje dla nas Rand Corporation, najbardziej wpływowy think tank Deep State – innymi słowy podziemne centrum realnej władzy, ściśnięte przez ekonomiczną, finansową i wojskową oligarchię – który decyduje o strategicznych decyzjach nie tylko USA, ale całego świata zachodniego.
„Możliwości” określone w planie są w rzeczywistości niczym innym jak wariantami tej samej strategii wojennej, której cenę w postaci ofiar i ryzyka ponosimy wszyscy.

How to Destroy Russia. 2019 Rand Corporation Report: “Overextending and Unbalancing Russia” wyszedł 21.5.2023 na Global Reseach.